• image
  • image

افتتاح آزمایشگاه‌های تحت پوشش مرکز تحقیقات دندانپزشکی با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس محترم دانشگاه، سه شنبه ، مورخ94/12/11

در پی فعالیت‌های مرکز تحقیقات دندانپزشکی جهت تکمیل آزمایشگاههای در دست اقدام خود که به منظور ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای انجام پژوهشهای حوزه دندانپزشکی و روان‌تر نمودن ارتباط پژوهشهای علوم پایه و بالینی در این مقوله مورد نیاز بوده است، در تاریخ سه شنبه 94/12/11 آزمایشگاههای سلولی-ملکولی- میکروبیولوژی دهان و مطالعات حیوانی توسط معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیأت همراه و هم‌چنین ریاست محترم دانشگاه رسماً مورد افتتاح قرار خواهد گرفت.