• image
  • image

بازدید مدیر کل سلامت غذا و دارو کره جنوبی از پژوهشکده علوم دندانپزشکی

مدیر کل سلامت غذا و داروی کره جنوبی و هیأت همراه از پژوهشکده علوم دندانپزشکی بازدید کرد

گالری عکس

مدیرکل سلامت غذا و دارو کشور کره جنوبی به همراه مدیر همکاری‌های بین‌الملل، مدیر سیاست‌های بخش آرایشی و بهداشتی، معاون مدیر سیاست‌های دستگاه‌های پزشکی و دستیار مدیر دستگاه‌های پزشکی دفتر ایمنی این کشور سه‌شنبه چهاردهم اردیبهشت 95 از پژوهشکده علوم دندانپزشکی بازدید کردند.
دکتر محمدصادق احمد آخوندی معاون اداری مالی پژوهشکده و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دکتر شهرو اعتماد مقدم معاون بین‌الملل، دکتر سیما شهابی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی، دکتر حسن نیا و مهندس میر کریمی هیئت پنج‌نفره کره‌ای را همراهی کردند.
این بازدید به‌منظور آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی و آزمایشگاه‌های مربوطه و همچنین همکاری‌های مشترک بین دو کشور ازنظر تولیدات و خریدوفروش تجهیزات انجام شد.
هیئت کره‌ای به آزمایشگاه‌های مواد دندانی، پاتولوژی دهان و آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی و سلولی – مولکولی، مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی، شرکت نوا طب پارس و مرکز رشد تجهیزات و زیست مواد دندانی رفتند و از نزدیک با دستگاه‌ها و تجهیزات و خدمات و تولیدات دندانپزشکی در پژوهشکده آشنا شدند و در پایان نشست کوتاهی به‌منظور آشنایی اعضا دو کشور با یکدیگر و بررسی همکاری‌های احتمالی آتی صورت گرفت.
گفتنی اینکه این هیئت پنج‌نفره از همراهان رئیس‌جمهور کشور کره جنوبی هستند که به‌تازگی به ایران سفرکرده‌اند.

خبرنگار و عکاس :سمیه عبدالمالکی